Vezetői információk (KT_VINFO)Az alrendszer a Főkönyvi könyvelés (KT_VKONY) adataira épül, használatához külön adatbevitelre nincs szükség. Funkcionálisan két részre bontható:

1. Mérleg és eredménykimutatás előállítás. Az előállított bizonylatsorok éven belüli alakulásának érték szerinti és grafikus bemutatása.
2. A mérleg és eredménykimutatás adataiból számított mutatószámok alapján, a cég gazdálkodásának elemzése. A mutatószámok alakulása grafikusan is megjeleníthető.

Lehetőség van naprakész és visszamenőleges időszakra vonatkozó mérleg és eredménykimutatás készítésére is. Az eredménykimutatás összköltség (A) és forgalmi költség (B) eljárással is elkészíthető. Az eljárások közötti átváltás a programon belül egyszerűen elvégezhető. A kétfajta eredménykimutatás gyakorlatilag párhuzamosan vizsgálható.

A mérleg és eredménykimutatás sorai elemezhetők. Ez azt jelenti, hogy annak évközi alakulása grafikusan és összegszerűen, idöszakokra (hónapokra) lebontva vizsgálható. Az elemzés az adott sort meghatározó főkönyvi számlacsoportok (számlák) halmozott és időszakonkénti forgalma alapján is elvégezhető.

Az alrendszer lineáris trend alapján megállapítja egy adott sor növekedési vagy csökkenési tendenciáját és ennek alapján prognosztizálja az év végéig várható fejlődést. A prognózist grafikusan és összegszerűen is kijelzi.

Az alrendszer második része az elsőre épül. A cég gazdálkodását az alábbi mutatók számításával világítja át:

Anyagi, vagyoni helyzet:

· Befektetett eszközök aránya
· Befektetett eszközök fedezettsége
· Tárgyi eszközök aránya
· Tárgyi eszközök fedezettsége
· Tárgyi eszközök hatékonysága
· Müszaki berendezések, gépek, járművek aránya
· Forgóeszközök aránya
· Készletek fordulatszáma
· Eszközök fordulatszáma
· Saját töke aránya
· Idegen tőke aránya
· Saját tőke fordulatszáma
· Saját töke fordulatszáma

Pénzügyi-likviditási helyzet:

· Likviditási mutató
· Rövid távú likviditás I.
· Rövid távú likviditás II.
· Rövid távú likviditás III.
· Likviditási gyorsráta
· Dinamikus likviditás
· Hosszú távú likviditás
· Vevők átfutási ideje
· Szállítók átfutási ideje (A)
· Szállítók átfutási ideje (B)
· Vevőállomány aránya a szállítóállományhoz
· Hitelfedezettségi mutató
· Kölcsönfedezeti arány
· Kamatfedezettség

Eladósodottság:

· Eladósodottság mértéke
· Nettó eladósodottság
· Árbevételre vetített eladósodottság
· Rövid távú eladósodottság
· Hosszú távú eladósodottság

Jövedelmi helyzet:

· Bruttó termelési érték (A)
· Anyagmentes termelési érték (A)
· Bruttó termelési érték (A)
· Anyagmentes termelési érték (A)
· Export arány
· Termelési költségszint (A)
· Értékesítési költségszint (A)
· Értékesítési költségszint (B)
· Értékesítés közvetlen költségszintje (B)
· Értékesítés közvetett költségszintje (B)
· Igazgatási költségek szintje (B)
· Egyéb költségek szintje (B)
· Anyaghányad (A)
· Bérköltség hányad (A)
· Értékcsökkenési leírás hányad (A)
· Egyéb költségek hányada (A)
· Árbevétel arányos üzemi eredmény
· Eszközhatékonyság
· Élőmunka hatékonyság


A mutatókat a mérleg és eredménykimutatás sorokhoz hasonlóan lehet elemezni:

· halmozott és idöszakonkénti forgalom alapján
· grafikusan és összegszerüen
· prognosztizálás lehetséges

A mutatók elemzésekor a képernyőre kérhető az adott mutató számítási módja és rövid értelmezése.

Kontakt Plus Kft
Kontakt Plus Kft
   Magunkról    
    Letöltések    
        FTP         
   Elérhetőség   
       Email       
   Termékeink