Bér, munkaügy (KT_VMBER)Az alrendszer által támogatott főbb tevékenységek:

· A dolgozók munkaügyi nyilvántartása
· A jelenléti ívekből kiinduló munkaidő nyilvántartás
· Munkalap feldolgozásból kiinduló bérszámfejtés tetszőleges elszámolási módokra (havi- , idő- és teljesítménybéres)
· Egyéb nem bérjellegű elszámolások vezetése
· Statisztikák elkészítése
· Az évvégi SzJA adatszolgáltatás
· A NYENYI adatszolgáltatás
· Korábbi évek adatainak archiválása és lekérdezése

A munkaügyi és bérszámfejtési program elsősorban a dolgozók bérének, egyéb járandóságainak és a különféle levonásoknak a kezelésére szolgál. Ezenkívül nyilvántartja a dolgozók fontosabb munkaügyi törzsadatait, az időelszámolást, a számfejtéshez szükséges egyéb törzsadatokat, és a számfejtés eredményeit. A kifizetésekkel kapcsolatos kimutatásokon túl lehetőség van a különféle törzsadatok megjelenítésére, a korábban használatos kartonokhoz hasonló adattartalmú listák elkészítésére, illetve különféle statisztikai jellegű kérdések megválaszolására.

A bér rendszer egész évi működése esetén az adatszolgáltatásokat igen kevés rögzítési munka mellett teljesíthetjük. A munkaügyi adatbázisban előforduló személyekhez hozzárendelhetjük, hogy melyik fajta adatszolgáltatás készüljön róluk, ezenkívűl kibővíthetjük a bevallásban érintettek körét és a bevallás adatait is olyan személyekkel illetve eseményekkel, melyek elszámolása nem a bér rendszeren keresztül történt. Az adatszolgáltatás részletes tudnivalói a formai és tartalmi követelmények a mindenkori NYENYI program dokumentációjában ill. az SzJA adatsazolgáltatásról szóló közlönyökben olvashatók. Ezek a leírások gyakran nehezen értelmezhetők, ezért programunk a bér rendszerből gyűjtött adatokat csak alapértelmezésnek tekinti, az alkalmazó mindent felülírhat, átsorolhat, így az adatszolgálatás tartalmáért ő a felelős. Az alapértelmezések helyes beállítását is a kezelő végezheti el, így az egyes elszámolási kategóriáknak és az adatszolgáltatás rovatainak összerendelését.

A NYENYI adatszolgáltatást a TB által kiadott program részére készített text-állomány exporttal teljesítjük, az SzJA adatszolgáltatást a közlönyökben megjelent adatstruktúrák szerinti text-állományok létrehozásával

Kontakt Plus Kft
Kontakt Plus Kft
   Magunkról    
    Letöltések    
        FTP         
   Elérhetőség   
       Email       
   Termékeink