Pénzügy (KT_VPENZ)A pénzügyi alrendszer legfontosabb feladata a vevők tartozásainak és a szállítók követeléseinek nyilvántartása. Az ügyviteli rendszer több moduljával is szoros kapcsolatban áll(hat). E modulok egy részétől adatokat fogad, mások felé adatokat továbbít.

A pénzügyi alrendszerben az alábbi főbb tevékenységek történhetnek:

· kimenő (vevői) számlák könyvelése
· bejövő (szállítói) számlák könyvelése
· bankforgalom könyvelése
· pénztárforgalom könyvelése

Fenti tevékenységek megfelelő végzésének eredményeképpen a felhasználó rendelkezésére áll a naprakész vevő-, illetve szállító folyószámla, az ÁFA nyilvántartás és a főkönyvi átvételre kész feladás. Ez utóbbit a KT_VKONY főkönyvi alrendszer egy adott menüpontja képes automatikusan átvenni. Könyvelésről tehát két féle értelemben is beszélhetünk:

1. Amikor a pénzügyi modulban lerögzítjük és feldolgozzuk a pénzügyi bizonylatokat (vevői és szállítói számlák, bank- és pénztárbizonylatok) a pénzügyi alrendszerben naprakész folyószámlákat és ÁFA nyilvántartást kapunk.

2. A hagyományos értelemben vett könyvelés akkor történik meg, amikor a KT_VPENZ pénzügyi alrendszerben feldolgozott bizonylatokból keletkezett főkönyvi feladást a KT_VKONY főkönyvi alrendszerrel átvetetik. A könyvelési tételek ekkor kapnak napló- és kartonsorszámot, ezután kérdezhető le a főkönyvi alrendszerben egy adott főkönyvi számla forgalma. Az átvételek gyakoriságát a felhasználó dönti el. Elvileg naponta többször is megtörténhet (nincs korlátozva az átvételek száma), de a gyakorlatban - a tapasztalatok szerint - általában havonta egyszer szokták megtenni a felhasználók. A főkönyvi alrendszer aktualitása tehát általában el szokott maradni a pénzügyi alrendszerétől.

A 2./ pontban megfogalmazottak elsősorban annak az eredménye, hogy eltérő felhasználói igény jelentkezik a pénzügyi, illetve a főkönyvi alrendszerben nyilvántartott információkkal, beépített funkciókkal kapcsolatban. A pénzügyi alrendszer esetében a legfontosabb szempont a naprakészség. Pontosabban az, hogy minden pillanatban lehessen tudni a vevői tartozások, illetve a szállítói követelések nagyságát, valamint álljanak rendelkezésre naprakész információk az ÁFA bevalláshoz. A főkönyvi feladást (könyvelést) ennek mintegy melléktermékeként kapja a felhasználó.

A pénzügyi alrendszer tájékoztat a vállalkozás likviditásának alakulásáról. Megjegyzi és nyilvántartja a késedelmes fizetéseket, azokról kamatközlő leveleket képes nyomtatni. Használatával tetszés szerinti időpontban fizetési felszólítás és egyenlegközlő levél is nyomtatható.

A Deviza modul (KT_VDEFO) regisztrációja esetén az alrendszer nem csak Ft-ban, hanem - mellette - tetszőleges devizanemben is képes nyilvántartani a folyószámlákat. A devizás számlák kiegyenlítésekor automatikusan számolja el az árfolyamkülönbözetet. Év végén lehetőség van a devizában nyilvántartott tartozásoknak és követeléseknek a jogszabályok szerint meghatározott átértékelésére is.

A bevezetőben említettek szerint a pénzügyi alrendszer képes együttműködni más alrendszerekkel is. Már említésre került, hogy a KONT_NET rendszernek léteznek olyan moduljai is, amelyek használata ki is válthatja a pénzügyi alrendszer bizonyos funkcióit. Ilyen modulok:

·
KT_VSZAM Számlázás. Ha a felhasználó igényli, lehetősége van a kimenő számlákat a KT_VSZAM számlázási alrendszerrel elkészíteni. Ez a modul - részben vagy egészben - képes kiváltani a pénzügyi alrendszer számlakönyvelését az Értékesítés oldalán. A számázó modulban feldolgozott számlák automatikusan bekerülnek a pénzügyi rendszerbe (vevő folyószámla, ÁFA nyilvántartás), illetve azon keresztül a főkönyvi alrendszerbe. Lehetőség van - a Deviza modul (KT_VDEFO) regisztrációja esetén - devizás, idegen nyelvű számlák készítésére is.
·
KT_VBANK Banki kapcsolat. Ha a felhasználó rendelkezik a számlavezető bankja által telepített terminálprogrammal, célszerű használatba venni ezt az alrendszert is, amely kétirányú kapcsolatot teremt a terminálprogram és a pénzügyi alrendszer között.
·
KT_VHPNZ Házipénztár. Ha a felhasználó nem csak könyvelni, hanem előállítani (nyomtatni) is szeretné a pénztárbizonylatokat, akkor célszerű a Házipénztár alrendszert is használnia. Az e modulban feldolgozott pénztárbizonylatok automatikusan bekerülnek a pénzügyi alrendszerbe, illetve azon keresztül a főkönyvi modulba is.
Kontakt Plus Kft
Kontakt Plus Kft
   Magunkról    
    Letöltések    
        FTP         
   Elérhetőség   
       Email       
   Termékeink